ورود/ثبت‌نام

تحلیل 𝐒𝒊𝒈𝒏𝒂𝒍 𝐒𝒂𝒃𝒛| سیگنال سبز درباره سهام لسرما : توصیه به خرید (۱۴۰۳/۱/۱۵)

https://sahmeto.com/messages/1780297
خرید،𝐒𝒊𝒈𝒏𝒂𝒍 𝐒𝒂𝒃𝒛| سیگنال سبز
🔰خروجی فیلتر #طلایی 🏆امتیاز #طلایی بر اساس حمایت و مقاومت و درصد فاصله از سقف و کف ✅#قشکر #وفردا #لسرما 🆔https://t.me/joinchat/6BbGyddG3W03MDBk
نوع سیگنال: خرید
۱۴۰۳/۱/۱۵
قیمت لحظه انتشار:
۳۳٬۵۵۰
اشتراک گذاری
نمادهای برگزیدهبرترین‌هادنبال‌شده‌ها