ورود/ثبت‌نام

تحلیل 🌕 بورس برترین سهام🌕 درباره سهام خکمک در تاریخ ۱۴۰۳/۱/۱۵

https://sahmeto.com/messages/1779464
🌕 بورس برترین سهام🌕
🌕 بورس برترین سهام🌕
رتبه: 973
3.3
خروجی فیلتر ورود پول حقیقی : 📅 بروزرسانی ۱۳:۱۸ ۱۵ / ۱ / ۱۴۰۳ 1 - #سیمانو ( ۶۵.۰ میلیارد ت) قیمت ۱۰۰۰۰ (۰.۰) 2 - #شساختح ( ۳۹.۸ میلیارد ت) قیمت ۸۵۰۰ (۳.۸۵-) 3 - #زرفام ( ۲۳.۹ میلیارد ت) قیمت ۲۸۴۲۲ (۲.۲۴) 4 - #طلا ( ۲۱.۶ میلیارد ت) قیمت ۲۸۵۷۹۳ (۲.۳۸) 5 - #عیار ( ۱۵.۸ میلیارد ت) قیمت ۱۰۷۱۰۰ (۲.۷۲) 6 - #فزر ( ۱۵.۰ میلیارد ت) قیمت ۵۷۳۵۰ (۴.۹۴) 7 - #چکاپا ( ۱۲.۹ میلیارد ت) قیمت ۳۰۰۰ (۲.۹۵) 8 - #آلتون ( ۱۱.۰ میلیارد ت) قیمت ۱۴۰۳۴ (۱.۴۶) 9 - #گوهر ( ۹.۷ میلیارد ت) قیمت ۱۹۳۱۰۰ (۲.۷۳) 10 - #ستران ( ۸.۸ میلیارد ت) قیمت ۶۴۹۰ (۴.۱۷) 11 - #سیستم ( ۸.۵ میلیارد ت) قیمت ۲۶۲۱۰ (۵.۴۷) 12 - #ناب ( ۷.۸ میلیارد ت) قیمت ۱۴۰۷۰ (۱.۳) 13 - #مثقال ( ۷.۲ میلیارد ت) قیمت ۳۲۵۶۲ (۲.۲۴) 14 - #فسبزوار ( ۶.۱ میلیارد ت) قیمت ۴۰۲۱۰ (۰.۳۵) 15 - #خکمک ( ۵.۲ میلیارد ت) قیمت ۵۲۲۲ (۰.۹۹) 16 - #حشکوه ( ۵.۱ میلیارد ت) قیمت ۲۶۰۷ (۲.۹۶) 17 - #کهربا ( ۴.۷ میلیارد ت) قیمت ۳۸۸۴۵ (۲.۷۴) 18 - #سپیدار ( ۴.۲ میلیارد ت) قیمت ۱۱۲۳۰۰ (۶.۹۵) 19 - #آساس ( ۴.۲ میلیارد ت) قیمت ۴۰۱۰۰ (۰.۷۸) 20 - #وسپه ( ۴.۱ میلیارد ت) قیمت ۴۳۰۰ (۱.۵۶-)
نوع سیگنال: خنثی
۱۴۰۳/۱/۱۵
قیمت لحظه انتشار:
‎$۵٬۲۲۲
اشتراک گذاری
نمادهای برگزیدهبرترین‌هادنبال‌شده‌ها