ورود/ثبت‌نام

تحلیل اعتماد مارکت درباره سهام خکار در تاریخ ۱۴۰۳/۱/۱۵

https://sahmeto.com/messages/1778152
اعتماد مارکت
اعتماد مارکت
رتبه: 906
2.6
،اعتماد مارکت
#خودرو #قطعات #اسفند در اسفند ماه نمادهای خکار، خپویش، ختراک، خموتور، ختور، خرینگ، خفنر، خزر، خزامیا، خدیزل و خلنت گزارش هایی دادند که در مجموع امتیاز آن ها را مثبت کرد. مدل امتیازدهی تحلیل سیستمی بر اساس میزان رشد درآمد و روند آن است ضمن اینکه P.e در آن دخالت داده شده است. امتیاز بالا یا پایین لزوما به معنای ارزنده تر بودن یک نماد نیست. در جریان خرید و فروش، فاکتورهای دیگری نظیر EpsFw، چارت سهم و جریان نقدینگی نیز با اهمیت است که باید مورد تحلیل قرار گیرد. #خزامیا ولید هلالات
نوع سیگنال: خنثی
۱۴۰۳/۱/۱۵
قیمت لحظه انتشار:
۳٬۴۰۵
اشتراک گذاری
نمادهای برگزیدهبرترین‌هادنبال‌شده‌ها