ورود/ثبت‌نام

تحلیل سیگنال بورس،ارز دیجیتال،ایران کریپتو درباره سهام فسپا در تاریخ ۱۴۰۳/۱/۱۵

https://sahmeto.com/messages/1777733
🔶 نماد های برتر در فروش ماهانه دی و بهمن و اسفند ۱۴۰۲ (فلزات اساسی) 🔹 در این نمودار گزارشات فروش ماهانه نمادهای گروه فلزات اساسی مورد بررسی و در این مدل میانگین فروش دی و بهمن  و اسفند ماه با میانگین فروش 9 ماه قبل مورد مقایسه قرار گرفته است. ⚠️ در این گزارش نماد هایی که‌ رشد مثبت  بیشتر از 10 درصد داشته اند آورده شده است. #فسرب 242 ٪ #فخاس 107 ٪ #فایرا 60 ٪ #فگستر 59 ٪ #فروی 55 ٪ #فمراد 52 ٪ #فسازان 44 ٪ #فنورد 44 ٪ #فوکا 43 ٪ #زنگان 40 ٪ #فباهنر 34 ٪ #فجهان 33 ٪ #فسپا 30 ٪ #فزرین 29 ٪ #فاسمین 28 ٪ #فنوال 25 ٪ #فجر 21 ٪ #فولای 17 ٪ #فخوز 12 ٪ #فولاژ 11 ٪ #فملی 10 ٪ 🟥 در این گروه نماد های #فغدیر #فرآور #فالوم #فسوژ #کاوه #فتوسا #فلوله #ارفع #فرود  رشد های منفی به ترتیب -55% ،-51% ،-40% ،-38% ،-36% ،-28% ، -28% ،-11% ،-10%      داشته اند. تاریخ گزارش: 15 فروردین 1403 🆔 @moshaver_forosh 🌐 @crypto_iran_ir
نوع سیگنال: خنثی
۱۴۰۳/۱/۱۵
قیمت لحظه انتشار:
۹٬۰۱۰
اشتراک گذاری
نمادهای برگزیدهبرترین‌هادنبال‌شده‌ها