آموزش
رتبه:86
دنبال کننده:21.2K

#غاذر صف خرید ۱میلیونی رو قیمت ۴۸۶۱ تومن معامله میشه تا اینجا بازدهی ۹۰٪ داشته اهداف طبق چارت اعلام میشود

۹۹/۱۰/۱۳

@burseplus