ورود/ثبت‌نام

تحلیل هوشمند درباره سهام سیدکو در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۸

https://sahmeto.com/messages/1745454
هوشمند
هوشمند
رتبه: 14
3.6
،هوشمند

#وبانک سناریوی1: 20% از سود فروش وبانک تقسیم شود و 80% باقیمانده سپرده با نرخ بهره 25% سرمایه گذاری شود. سناریوی 2: 20% از سود فروش وبانک تقسیم شود و 80% باقیمانده پورتفویی از سهام با نسبت قیمت به درآمد 12 درصدی سرمایه گذاری شود. سناریوی 3: تمام سود فروش وبانک تقسیم شود.  براساس قانون، هلدینگ ها بیش از 20% از فروش سرمایه گذاری ها را مجاز به تقسیم نیستند. ▪️پس از فروش شاراک بیشترین سهم از سود سهام به ترتیب متعلق به سیدکو، وتوسم، پکرمان است. سود سیدکو سال آتی با رشد 30% و وتوسم رشد 25% در نظر گرفته شده است. همچنین تقسیم سود پکرمان که با یک سال تاخیر شناسایی می شود 70%در نظر گرفته شده است. ▪️از منظر نسبت قیمت به nav حتی در صورت تقسیم کامل سود فروش شاراک در محدوده های تعادلی قرار داشت ولی اگر مبنای ارزندگی نسبت قیمت به سود در نظر گرفته شود، قضیه کمی متفاوت بود.

نوع سیگنال: خنثی
۱۴۰۲/۱۲/۲۸
قیمت لحظه انتشار:
۲۰٬۹۰۰
اشتراک گذاری
نماد برگزیده
برترین تریدر
دنبال شده
هشدار