آموزش
رتبه:86
دنبال کننده:21.2K

#خرینگ از سیگنالای پارسال قبل عید چند ماه گذشته صف خرید ۲ میلیونی روقیمت ۷۲۲۹ تومن معامله میشه اهداف طبق چارت اعلام میشود

۹۹/۱۰/۳

@burseplus