آموزش
رتبه:86
دنبال کننده:21.2K

#خزر صف خرید ۵ میلیونی روقیمت ۳۰۴۰ تومن معامله میشه تا اینجا بازدهی۵۲۲٪ داشته و از قیمت پارسال ورود دادیم

۹۹/۱۰/۱

@burseplus