ورود/ثبت‌نام

تحلیل هم افزایان بورس تهران درباره سهام بهپاک در تاریخ ۱۴۰۲/۱۱/۲۴

https://sahmeto.com/messages/1636443
هم افزایان بورس تهران
هم افزایان بورس تهران
رتبه: 311
2.4
#افزایش_سرمایه گروه غذایی مرحله اول پیشنهاد هیئت مدیره #غمایه  افسر 1000% از انباشته و آورده #غپاذر      افسر  141%  از انباشته #غشصفا   افسر  85%  از انباشته #غگلستا   افسر  75%  از انباشته #غگیلا     افسر  58%  از انباشته #غشان     افسر  37%  از انباشته #غشاذر    افسر  25%  از انباشته مرحله دوم اظهار نظر حسابرس #غپاک    افسر  888%  از تجدید #غالبر     افسر  300% از انباشته و آورده #غگلپا     افسر  219% از انباشته #غگل     افسر   20%   از انباشته #غبشهر   افسر   18%  از انباشته مرحله سوم صدور مجوز #غشوکو    افسر  100%  از انباشته #غسهداب  افسر  18%   از انباشته نمادهایی که افسرشون انجام شده #غصینو    #غمینو    #غپینو #غزر      #بهپاک
نوع سیگنال: خنثی
۱۴۰۲/۱۱/۲۴
اشتراک گذاری
نمادهای برگزیدهبرترین‌هادنبال‌شده‌ها