آموزش
رتبه:123
دنبال کننده:85K
خانه بورس

نفت برنت کانال 52.32 دلار را هم فتح کرد

#شبندر #شبریز امروز قفل صف خرید میلیونی تا ایمان بیاورید✋