آموزش
رتبه:86
دنبال کننده:21.2K

#لوتوس صف خرید ۳۱ میلیونی روقیمت ۱۶۶۸ داریمش هدف بعدی این سهم ۳۶۵۰ تومن داریمش چارت اپدیت درج خواهد شد

۹۹/۹/۲۵

@burseplus