آموزش
دنبال کننده:117.2K

معاملات کم حجم #اوان در #مدار 1.2 درصد منفی

#نبض_بازار

@bourse24ir