آموزش
رتبه:123
دنبال کننده:85K
خانه بورس

#شبندر

کندل های مثبت در #شبندر هم مشهود است..

قیمت سهم پس از ریزش بسیار سنگین چند روزی ست قصد رشد را دارد و هم اکنون در حال عبور از کانال نزولی رگرسیون میباشد.

پس از عبور کامل از این سقف کانال ، مقاومت های پیش روی سهم محدوده ۳۵۰۰، ۳۸۰۰ و ۴۶۰۰ تومان میباشد.

نمایش بیشتر