ورود/ثبت‌نام

تحلیل عرضه اولیه درباره سهام حسینا در تاریخ ۱۳۹۹/۹/۱۷

https://sahmeto.com/messages/154797
#وکبهمن_عرضه_اولیه 🔹روز سه شنبه 12% از سهام این شرکت عرضه می شود که 250میلیون سهم برای سهامدارای حقیقی و 50میلیون سهم برای شرکت های حقوقی می باشد.احتمالا تعداد 50 تا 60سهم به هر کد تعلق بگیرد و میزان سرمایه مورد نیاز برای حضور در این عرضه اولیه بین 70تا 90هزار تومان می باشد. 🔹این شرکت متعلق به بانک #سینا می باشد. 🔹پرتفو بورسی وکبهمن: 1-کاوه : 7.84% از این شرکت را در پرتفو دارد که بهای تمام شده هر سهم برای شرکت 1798ریال می باشد. 2-ح#سینا : 10.11% از این شرکت را در پرتفو دارد که بهای تمام شده هرسهم برای شرکت 14945ریال می باشد. 3-و#سینا : 0.25% از این شرکت را در پرتفو دارد که بهای تمام شده هرسهم برای شرکت 16153ریال می باشد. 4-بیمه #پارسیان:7.37% از این شرکت را در پرتفو دارد که بهای تمام شده هرسهم برای شرکت 911ریال می باشد. دیگر سهام بورسی شرکت عبارتند از :سیستم-وتوصا-دالبر-وساخت و... 🔹پرتفو غیربورسی وکبهمن: #وسدید(بازارپایه):22میلیون از این سهم را در اختیار دارد بهای تمام شده هر سهم 16906ریال می باشد . فن آواکارت:20% از این شرکت متعلق به وکبهمن می باشد سرمایه ثبتی این شرکت 90میلیارد تومان می باشد. بیمه #سینا-پیشگامان سرمایه نوآفرین-فاهواز(1میلیون سهم)-توسعه فولادقشم و... ☑️گزارش 6ماهه شرکت: درامد سودسهام: 1000میلیارد ریال درامد سود تضمین شده: 1میلیارد ریال سود فروش سرمایه گذاری ها: 1583میلیارد ریال 🔹جمع درامدهای عملیاتی شرکت در نیمه امسال به 2593میلیارد ریال رسیده است که رشد 64% نسبت به مدت مشابه سال گذشته داشته است. 🔹در نهایت به سود خالص 2563میلیارد ریالی رسیده است در حالی که مجموع سال گذشته 2623میلیارد ریال سود ساخته بود. 🔹سود خالص به ازی هرسهم در نیمه نخست سال 99: 1025ریال ☑️برنامه با اهمیت شرکت برای 6ماهه دوم سال: ۱- تحقق پیش بینی سود حاصل از سرمایه گذاری ھا تا پایان سال مالی ١٣٩٩منوط به تحقق سود بر اساس پیش بینی ھای اعلام شده شرکت ھا و براساس تصمیمات متخذه و سیاست تقسیم سود در مجامع شرکت ھای سرمایه پذیر خواھد بود . ٢ -تحقق پیش بینی سود حاصل از فروش سرمایه گذاری ھا تا پایان سال مالی ١٣٩٩ منوط به شرایط بازار سرمایه و بھینه نمودن پرتفوی می باشد. ۳ -برنامه شرکت در خصوص ترکیب پرتفوی ، شرکت در افزایش سرمایه شرکت ھای سرمایه پذیر، بھره برداری بھینه از فرصت ھای سرمایه گذاری در بازارھای اولیه و ثانویه و ھمچنین بھینه سازی پرتفوی شرکت می باشد. ۴ -با عنایت به موارد عنوان شده در فوق ، افزایش در عملکرد شرکت در سال مالی ١٣٩٩ نسبت به سال مالی قبل قابل پیش بینی خواھد بود . 🔹تامین مالی شرکت صرفا از محل منابع داخلی (فروش سهام،سود انباشته و اندوخته) می باشد. 🎯NAV: ارزش افزوده پرتفو بورسی :44017میلیارد ریال ارزش افزوده پرتفو غیربورسی : 2800میلیارد ریال جمع حقوق صاحبان سهام: 6031میلیارد ریال ارزش ذاتی هرسهم:۲۱۱۳۹ ریال قیمت عرضه اولیه:۱۴۴۸۴ ریال p/nav:68٪ ✍️قیمت عرضه اولیه نه گران است و نه ارزان وجذاب!رشد حدود ۱۰۰٪ تا۵۰٪ برای این سهم متصور هستیم! @BourseAsr_ArzehAvalieh 💢 پیج اینستاگرام عرضه اولیه
نوع سیگنال: خنثی
۱۳۹۹/۹/۱۷
اشتراک گذاری
نمادهای برگزیدهبرترین‌هادنبال‌شده‌ها