آموزش
دنبال کننده:117.2K

#شبهرن بعد از معامله حدود 2.7 میلیون برگه سهم با صف خرید 34 هزارتایی روبرو شد

#نبض_بازار

@bourse24ir