آموزش
دنبال کننده:117.2K

#غشاذر و صف خرید 660 هزارتایی / فقط 740 هزار سهم تا به این لحظه معامله شده است

#نبض_بازار

@bourse24ir