آموزش
دنبال کننده:117.2K

#فسرب در یک قدمی صف خرید/ فقط 259 هزار برگه سهم توسط حقیقی ها تا به این لحظه معامله شده است

#نبض_بازار

@bourse24ir