آموزش
دنبال کننده:117.2K

شمارش معکوس #شیران برای تشکیل صف خرید../حدود 7 میلیون برگه سهم تا این دقایق بازار داد و ستد گردیده و نزدیک به 1.1 میلیون برگه از آن سهامدار حقوقی نماد بوده..

#نبض_بازار

@bourse24ir