آموزش
دنبال کننده:117.2K

#فاسمین و صف خرید 7 میلیونی اش/ از 2 میلیون حجم معاملاتی خریداران حقیقی ها و حدود 1 میلیون توسط حقوقی به فروش رسید

#نبض_بازار

@bourse24ir