ورود/ثبت‌نام

تحلیل مثبت سرمایه | sarmayeh plus درباره سهام وامید در تاریخ ۱۴۰۲/۹/۱۳

https://sahmeto.com/messages/1417067
مثبت سرمایه | sarmayeh plus
مثبت سرمایه | sarmayeh plus
رتبه: 205
2.8
ورود پول هوشمند 💰 #رتکو #رافزا #ثشاهد #ثالوند #تنوین #امید #وحکمت #وسرمد #حکشتی #حآسا #ولملت #ولصنم #وملل #سمایه #واحیا #ومشان #گشان #کرازی #کسرام #کمرجان #کفرا #سخواف #سقاین #سلار #کسعدی #شفارس #تاپیکو #شکربن #شپاکسا #شوینده #برکت #دسبحا #دروز #غمینو #بمولد #وصندوق #ونیکی #قصفها #خپارس #خلیبل #بکاب #تپکو #تکمبا #فرود #فافق #حفاری #کپرور #زماهان #سیمرغ #زکشت خروج پول هوشمند 💸 #تپولا #ثرود #ثنور #اخابر #حفارس #حبندر #وپارس #وفتخار #ویسا #وشمال #کترام #کارام #شکف #غالبر #وبشهر #غپونه #خموتور #لکما #بالبر #بکام #لابسا #فجر #فروسیل کد به کد حقیقی به حقوقی ⚖ #وهنر #بازرگام #ثاصفا #وحافظ #وسالت #وبیمه #ویسا #سفارش #ساراب #دعبید #وبخش #فاما کد به کد حقوقی به حقیقی ⚖ #سرچشمه #سیستم #امید #ودی #اتکاسا #آواپارس #حپرو #وکار #وخاور #رتکو #وملت #ستران #ساوه #سلار #فارس #تاپیکو #شکربن #زاگرس #شبصیر #دسبحا #کاسپین #دسینا #شفا #آباد #بفجر #وصندوق #ونیکی #وامید #خدیزل #خلیبل #فولاد #فافق #ارفع #پکرمان #پیزد #شرانل #شپاس #شنفت #کرومیت #کزغال #سیمرغ تیک صعودی ✅ #دقاضی #فجهان تیک نزولی‼️ #شلیا #کایتا #سدشت #بایکا ✅ مثبت سرمایه | sarmayeh plus @sarmayeh_plus
نوع سیگنال: خنثی
۱۴۰۲/۹/۱۳
اشتراک گذاری
نمادهای برگزیدهبرترین‌هادنبال‌شده‌ها