ورود/ثبت‌نام

تحلیل ƓσƖɗєη ѕιɠηαƖˢ͢ᵃʀᷢᴀ درباره سهام شستان در تاریخ ۱۴۰۲/۹/۱۳

https://sahmeto.com/messages/1416469
ƓσƖɗєη ѕιɠηαƖˢ͢ᵃʀᷢᴀ
ƓσƖɗєη ѕιɠηαƖˢ͢ᵃʀᷢᴀ
رتبه: 662
2.0
خروجی فیلتر سیگنال خرید Stochastic در تاریخ ۱۳ / ۹ / ۱۴۰۲ : 1 - #وبرق 2 - #گپارس 3 - #اوان 4 - #حپارسا 5 - #جوین 6 - #شصدف 7 - #شاروم 8 - #سمایه 9 - #خبازرس 10 - #خلیبل 11 - #جهرم 12 - #وسرمد 13 - #تکشا 14 - #سلار 15 - #گنجینه 16 - #پی_پاد 17 - #نخل 18 - #وفردا 19 - #بکابل 20 - #قتربت 21 - #فجهان 22 - #فروس 23 - #کورز 24 - #وآذر 25 - #وکار 26 - #بایکا 27 - #شلعاب 28 - #واعتبار 29 - #رتکو 30 - #تپولا 31 - #وامید 32 - #البرز 33 - #فرآور 34 - #شستان 35 - #پی_پاد
نوع سیگنال: خنثی
۱۴۰۲/۹/۱۳
اشتراک گذاری
نمادهای برگزیدهبرترین‌هادنبال‌شده‌ها