ورود/ثبت‌نام

تحلیل عقاب‌‌های‌ بورسی درباره سهام دفرا در تاریخ ۱۴۰۲/۹/۱۲

https://sahmeto.com/messages/1412661
عقاب‌‌های‌ بورسی
عقاب‌‌های‌ بورسی
رتبه: 551
2.0
. #مشاوره سبد اعضا 💫۱۴۰۲/۰۹/۰۸💫 فرابورس      انرژی     والبر       کمرجان وهور     سبجنو      پسهند     فبیرا کاما          سیتا #صندوق ها 👇👇 اهرم        دارایکم         پالایش #فلزات 👇👇 فولاد       ذوب      فخاس       ارفع فغدیر      فخوز        فایرا   #بانکی ها  👇👇 وتجارت       وبملت       سامان  #شیمیایی ها 👇👇 پترول       کرماشا      شاروم زاگرس     شیراز  #پالایشی ها 👇👇 شنفت       شسپا       شاوان       شراز شتران        شبندر      شپنا       شبریز #دارویی ها 👇👇 دقاضی       دفرا
نوع سیگنال: خنثی
۱۴۰۲/۹/۱۲
اشتراک گذاری
نمادهای برگزیدهبرترین‌هادنبال‌شده‌ها