ورود/ثبت‌نام

تحلیل مثبت سرمایه | sarmayeh plus درباره سهام زدشت در تاریخ ۱۴۰۲/۹/۱۲

https://sahmeto.com/messages/1411637
مثبت سرمایه | sarmayeh plus
مثبت سرمایه | sarmayeh plus
رتبه: 595
2.8
#خرینگ ب . زادگان #ثفارس سلیمانی م. نجفی #شکلر ر. علایی نوین با دارایی27.651.855برگ سهم #سخزر #ثنظام ع. خاکپزان #سخاش #زدشت #سغرب ح. رستمی #غگرجی ص. ملاتقی زاده #فاراک دودرصدی حقیقی نام اشنا فاراک ا. صمدیان ف. صمدیان #فولای ۳درصدی حقیقی نام اشنا فولای ا. خزاعی سا. امیری س. امیری #فنورد ۳درصدی حقیقی نام اشنا در فنورد ف. شهرستانی م . شهرستانی ف. فولاد کار #فلات م. عظیمی #فاما ر. علیزاده با دارایی 44.086.482برگ سهم گ. علیزاده بادارایی 38.173.886برگ سهم #غزر م. امینی بادارایی #سبزوا س. امیری ‼️مطالب و اسامی بالا صرفا بر اساس اخبار است و احتمال اشتباه و خطا وجود دارد ‼️سهمهای مذکور صرفا دارای بازیگر هستند و به هیچ عنوان سیگنال خرید و فروش نیست 📉 @sarmayeh_plus 📈
نوع سیگنال: خنثی
۱۴۰۲/۹/۱۲
اشتراک گذاری
نمادهای برگزیدهبرترین‌هادنبال‌شده‌ها