ورود/ثبت‌نام

تحلیل 🏆 بورس برترین سهام🏆 درباره سهام شفن در تاریخ ۱۴۰۲/۹/۱۲

https://sahmeto.com/messages/1410591
🏆 بورس برترین سهام🏆
🏆 بورس برترین سهام🏆
رتبه: 609
2.3
خروجی فیلتر ورود پول حقیقی : 📅 بروزرسانی ۱۲:۳۹ ۱۲ / ۹ / ۱۴۰۲ 1 - #اخابر ( ۱۵۸.۴ میلیارد ت) قیمت ۱۱۸۱۰ (۶.۹۷) 2 - #فولاد ( ۱۴۴.۲ میلیارد ت) قیمت ۶۰۰۰ (۶.۹۵) 3 - #خبنیان ( ۶۱.۳ میلیارد ت) قیمت ۴۵۶۹ (۱.۸۷-) 4 - #حآفرین ( ۴۴.۸ میلیارد ت) قیمت ۲۶۴۶ (۷.۰) 5 - #فصباح ( ۴۰.۴ میلیارد ت) قیمت ۴۸۳۹ (۰.۰) 6 - #وبصادر ( ۳۹.۵ میلیارد ت) قیمت ۲۱۷۱ (۴.۹۳) 7 - #فملی ( ۳۱.۵ میلیارد ت) قیمت ۷۶۲۰ (۶.۸۷) 8 - #آگاس ( ۳۱.۰ میلیارد ت) قیمت ۱۳۱۱۴۲ (۲.۰۳) 9 - #شستا ( ۲۳.۹ میلیارد ت) قیمت ۱۲۸۷ (۴.۹۸) 10 - #شتاب ( ۲۳.۱ میلیارد ت) قیمت ۱۰۳۶۰ (۶.۳۷) 11 - #اطلس ( ۲۲.۰ میلیارد ت) قیمت ۴۳۳۸۹ (۲.۷۷) 12 - #کرومیت ( ۲۱.۱ میلیارد ت) قیمت ۹۴۱۰ (۴.۹۱) 13 - #خاور ( ۱۸.۶ میلیارد ت) قیمت ۴۰۱۰ (۳.۶۲) 14 - #ذوب ( ۱۶.۴ میلیارد ت) قیمت ۴۲۱۰ (۲.۸۸) 15 - #آساس ( ۱۴.۶ میلیارد ت) قیمت ۳۷۹۳۰۰ (۱.۶۴) 16 - #آسیا ( ۱۴.۶ میلیارد ت) قیمت ۲۱۴۸ (۶.۹۷) 17 - #ونفت ( ۱۴.۴ میلیارد ت) قیمت ۵۵۲۰ (۶.۹۸) 18 - #شفن ( ۱۲.۰ میلیارد ت) قیمت ۵۸۳۰ (۵.۰۵) 19 - #سرو ( ۱۰.۸ میلیارد ت) قیمت ۱۳۴۸۰۰ (۲.۶) 20 - #دعبید ( ۱۰.۷ میلیارد ت) قیمت ۱۵۶۷۰ (۴.۹۶)
نوع سیگنال: خنثی
۱۴۰۲/۹/۱۲
اشتراک گذاری
نمادهای برگزیدهبرترین‌هادنبال‌شده‌ها