ورود/ثبت‌نام

تحلیل دکتر سید پرویز جلیلی: دانشگاه بورس درباره سهام امین در تاریخ ۱۴۰۲/۹/۱۱

https://sahmeto.com/messages/1407163
#افزایش_سرمایه #کهمدا پیشنهاد هیئت مدیره در خصوص افزایش سرمایه 64 درصدی از انباشته #کایزد پیشنهاد هیئت مدیره در خصوص افزایش سرمایه 42 درصدی از انباشته #تجلی اظهار نظر حسابرس در خصوص افزایش سرمایه 38 درصدی از آورده و مطالبات #کپشیر صدور مجوز افزایش سرمایه 66 درصدی از آورده و مطالبات #امین صدور مجوز افزایش سرمایه 38 درصدی از آورده و مطالبات #غمهرا صدور مجوز افزایش سرمایه 68 درصدی از انباشته 1402_09_11 خانم نسیم واسعی
نوع سیگنال: خنثی
۱۴۰۲/۹/۱۱
اشتراک گذاری
نمادهای برگزیدهبرترین‌هادنبال‌شده‌ها