ورود/ثبت‌نام

تحلیل ƓσƖɗєη ѕιɠηαƖˢ͢ᵃʀᷢᴀ درباره سهام شصدف در تاریخ ۱۴۰۲/۹/۱۱

https://sahmeto.com/messages/1406584
ƓσƖɗєη ѕιɠηαƖˢ͢ᵃʀᷢᴀ
ƓσƖɗєη ѕιɠηαƖˢ͢ᵃʀᷢᴀ
رتبه: 677
2.0
خروجی فیلتر سیگنال خرید کندل استیک در تاریخ ۱۱ / ۹ / ۱۴۰۲ : 1 - #شصدف (هارامی نزولی و دوجی) 2 - #جهرم (هارامی صعودی و دوجی) 3 - #آینده (چکش) 4 - #خعمرا (دوجی) 5 - #بازرگام (دوجی) 6 - #شپلی (دوجی) 7 - #شفارا (دوجی و چکش معکوس) 8 - #پردیس (دوجی و چکش معکوس) 9 - #سشمال (چکش معکوس و الگوی پییرسینگ) 10 - #ثنوسا (دوجی و چکش معکوس) 11 - #پلوله (هارامی صعودی) 12 - #کهرام (اینگالف صعودی) 13 - #وسدید (دوجی و چکش معکوس)
نوع سیگنال: خنثی
۱۴۰۲/۹/۱۱
اشتراک گذاری
نمادهای برگزیدهبرترین‌هادنبال‌شده‌ها