ورود/ثبت‌نام

تحلیل 🏆 بورس برترین سهام🏆 درباره سهام شفن در تاریخ ۱۴۰۲/۹/۱۱

https://sahmeto.com/messages/1406516
🏆 بورس برترین سهام🏆
🏆 بورس برترین سهام🏆
رتبه: 609
2.3
خروجی فیلتر ورود پول حقیقی : 📅 بروزرسانی ۱۵:۹ ۱۱ / ۹ / ۱۴۰۲ 1 - #وبصادر ( ۴۳.۰ میلیارد ت) قیمت ۲۰۷۰ (۴.۹۷) 2 - #فصباح ( ۴۱.۵ میلیارد ت) قیمت ۴۸۳۹ (۰.۰) 3 - #قصفها ( ۳۶.۲ میلیارد ت) قیمت ۱۴۵۰۲۰ (۵.۰) 4 - #حکشتی ( ۳۴.۸ میلیارد ت) قیمت ۱۱۵۷۰ (۴.۹۹) 5 - #سفارس ( ۳۱.۹ میلیارد ت) قیمت ۳۹۵۳۰ (۶.۹۸) 6 - #خبنیان ( ۱۷.۳ میلیارد ت) قیمت ۴۶۹۹ (۰.۸۶-) 7 - #فزر ( ۱۴.۷ میلیارد ت) قیمت ۴۴۹۰۰ (۴.۵۴) 8 - #فولاد ( ۱۳.۱ میلیارد ت) قیمت ۵۵۶۰ (۱.۴۶) 9 - #کرومیت ( ۱۲.۹ میلیارد ت) قیمت ۸۹۷۰ (۴.۹۱) 10 - #ثاخت ( ۱۱.۶ میلیارد ت) قیمت ۴۷۳۱ (۲.۶۹) 11 - #خاور ( ۱۱.۰ میلیارد ت) قیمت ۳۸۷۸ (۶.۹۸) 12 - #ثشاهد ( ۱۰.۷ میلیارد ت) قیمت ۱۳۹۵۰ (۰.۲۹) 13 - #شتاب ( ۹.۰ میلیارد ت) قیمت ۹۶۵۰ (۱.۹) 14 - #وپارس ( ۹.۰ میلیارد ت) قیمت ۱۸۰۸ (۴.۹۹) 15 - #شفن ( ۹.۰ میلیارد ت) قیمت ۵۵۷۰ (۲.۷۷) 16 - #عیار ( ۹.۰ میلیارد ت) قیمت ۷۲۳۸۷ (۱.۷۳) 17 - #اطلس ( ۸.۶ میلیارد ت) قیمت ۴۱۷۶۶ (۰.۹۵) 18 - #غالبر ( ۸.۱ میلیارد ت) قیمت ۸۸۸۹۰ (۴.۹۹-) 19 - #سمگا ( ۷.۷ میلیارد ت) قیمت ۳۷۹۷ (۱.۲۲-) 20 - #آگاس ( ۷.۷ میلیارد ت) قیمت ۱۲۷۸۳۹ (۱.۴۳)
نوع سیگنال: خنثی
۱۴۰۲/۹/۱۱
اشتراک گذاری
نمادهای برگزیدهبرترین‌هادنبال‌شده‌ها