ورود/ثبت‌نام

تحلیل بورس 888 درباره سهام وهنر در تاریخ ۱۴۰۲/۹/۱۱

https://sahmeto.com/messages/1404151
بورس 888
بورس 888
رتبه: 22
2.4
📤 #کد_به_کد_حقوقی_به_حقیقی         ☑️ نماد هایی که تا این لحظه از بازار کد به کد حقوقی به حقیقی داشته اند: ☑️به همراه نسبت قدرت خریدار به فروشنده #قاسم (6) | #وملل (1.6) | #سیتا (31) | #خکرمان (3.4) | #حکشتی (5) | #کزغال (3.2) | #انتخاب (3.8) | #شفن (1.2) | #لخانه (1.4) | #کبافق (1.8) | #سیمرغ (1.5) | #ولانا (1.7) | #زپارس (1.4) | #فزر (1.3) | #کطبس (3.6) | #فافق (2.2) | #ونیرو (1.8) | #وحافظح (3.1) |         📛 #کد_به_کد_حقیقی_به_حقوقی         💸 نماد هایی که تا این لحظه از بازار کد به کد حقیقی به حقوقی داشته اند: #بازرگام | #تفارس | #سپید | #وسالت | #تکیمیا | #وشهر | #فماک | #حشکوه | #وهنر | #اتکای |        
نوع سیگنال: خنثی
۱۴۰۲/۹/۱۱
اشتراک گذاری
نمادهای برگزیدهبرترین‌هادنبال‌شده‌ها