ورود/ثبت‌نام

تحلیل 💎 کانال سهمی 💎 درباره سهام پاکشو در تاریخ ۱۴۰۲/۹/۱۰

https://sahmeto.com/messages/1403033
💎 کانال سهمی 💎
💎 کانال سهمی 💎
رتبه: 699
1.8
🚫 نمادهای دارای خروج پول هوشمند در تاریخ 8 آذر #پردیس #سدشت #سصفها #کترام #پاکشو #قپیرا #قشیر #خموتور ️🌹🌹️ ⭐️ نمادهای دارای  کد به کد  حقوقی در تاریخ 8 آذر #ثاخت #تایرا ️🌹🌹️ ✅ نمادهای دارای ورود پول هوشمند در تاریخ 8 آذر #ثاخت #سخواف #ثزاگرس #تکنو #وتوصا #خاذین #لابسا #وتوکا #زفجر ️🌹🌹️ ✅ نمادهای ایجاد گارد صعودی در تاریخ 8 آذر #ثالوند #ثباغ #افرا #سپاها #لسرما #وتوکا #چافست #زماهان ️🌹🌹️ ✅ نمادهای دارای پول داغ در تاریخ 8 آذر #ثاخت #وبصادر #تایرا #قیستو @Saahmii ️🌹🌹️
نوع سیگنال: خنثی
۱۴۰۲/۹/۱۰
اشتراک گذاری
نمادهای برگزیدهبرترین‌هادنبال‌شده‌ها