ورود/ثبت‌نام

تحلیل بورسی های گیلان درباره سهام شصدف در تاریخ ۱۴۰۲/۹/۱۰

https://sahmeto.com/messages/1402727
#شیمیایی ماهانه (1) ❇️ عملکرد ماهانه آبان نسبت به میانگین ماهانه 1402 ➖ #شیران فروش 843میلیارد تومانی : رشد 27% ➖ #شپلی فروش 398میلیارد تومانی : رشد 16% ➖ #شکربن فروش 181میلیارد تومانی : افت -3% ➖ #شکام فروش 311میلیارد تومانی : رشد 4% ➖ #شصدف فروش 265میلیارد تومانی : رشد 57% ➖ #شدوص فروش 159میلیارد تومانی : رشد 15% ➖ #شکلر فروش 99میلیارد تومانی : رشد 17% ➖ #کلر فروش 91میلیارد تومانی : رشد 1%
نوع سیگنال: خنثی
۱۴۰۲/۹/۱۰
اشتراک گذاری
نمادهای برگزیدهبرترین‌هادنبال‌شده‌ها