ورود/ثبت‌نام

تحلیل بورس طارم درباره سهام وسکاب در تاریخ ۱۴۰۲/۹/۱۰

https://sahmeto.com/messages/1402071
بورس طارم
بورس طارم
رتبه: 398
2.2
کانال مشترکین بورس: 📣 #تعدیل_قیمت #تماوند 📆 تاریخ:  1402/9/8 ⬆️ قیمت تعدیل شده: 4690  ⬇️ قیمت قبل تعدیل: 5077 ↕ مقدار تغییرات: 387 🔄 درصد تغییرات: 7.62% ➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 🆔 @BourseTrader1_bot 📣 #تعدیل_قیمت #ثجوان 📆 تاریخ:  1402/9/7 ⬆️ قیمت تعدیل شده: 12270  ⬇️ قیمت قبل تعدیل: 12310 ↕ مقدار تغییرات: 40 🔄 درصد تغییرات: 0.32% ➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 🆔 @BourseTrader1_bot 📣 #تعدیل_قیمت #ثغرب 📆 تاریخ:  1402/9/8 ⬆️ قیمت تعدیل شده: 10610  ⬇️ قیمت قبل تعدیل: 10711 ↕ مقدار تغییرات: 101 🔄 درصد تغییرات: 0.94% ➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 🆔 @BourseTrader1_bot 📣 #افزایش_سرمایه #خاهن 📆 تاریخ:  1402/9/6 ⬆️ تعداد سهام جدید: 26,000,000,000 ⬇️ تعداد سهام قدیم: 19,918,606,750 ↕️ تعداد تغییرات: 6,081,393,250 🔄 درصد تغییرات: 30.53%   ➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 🆔 @BourseTrader1_bot 📣 #تعدیل_قیمت #غچین 📆 تاریخ:  1402/9/6 ⬆️ قیمت تعدیل شده: 4243  ⬇️ قیمت قبل تعدیل: 4293 ↕ مقدار تغییرات: 50 🔄 درصد تغییرات: 1.16% ➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 🆔 @BourseTrader1_bot 📣 #افزایش_سرمایه #وسکاب 📆 تاریخ:  1402/9/6 ⬆️ تعداد سهام جدید: 24,000,000,000 ⬇️ تعداد سهام قدیم: 12,000,000,000 ↕️ تعداد تغییرات: 12,000,000,000 🔄 درصد تغییرات: 100%   ➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 🆔 @BourseTrader1_bot
نوع سیگنال: خنثی
۱۴۰۲/۹/۱۰
اشتراک گذاری
نمادهای برگزیدهبرترین‌هادنبال‌شده‌ها