ورود/ثبت‌نام

تحلیل بنیادی بورس 888 درباره سهام شستان در تاریخ ۱۴۰۲/۹/۹

https://sahmeto.com/messages/1401735
بورس 888
بورس 888
رتبه: 27
2.5
#اطلاعات_و_صورتهای_مالی_میاندوره_ای #دوره_6_ماهه #شستان_1402 صنایع پتروشیمی گلستان(#شستان) اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای  دوره 6 ماهه منتهی به  1402/06/31 (حسابرسی شده) سال مالی منتهی به 1402/12/29 ⭕️افزایش 91 درصدی زیان عملیاتی 6 ماهه 1402 در مقایسه با دوره مشابه(از مبلغ -5088 میلیون ریال به مبلغ -9743 میلیون ریال رسیده است) ✅افزایش 489 درصدی سود خالص 6 ماهه 1402 و تحقق سود 58 ریالی به ازاء هر سهم (از مبلغ -74299 میلیون ریال به مبلغ 289149 میلیون ریال رسیده است) ✅ افزایش  55 درصدی دارائی ها ⏹ افزایش  5 درصدی بدهی ها ⏹ افزایش 1273 درصدی حقوق مالکانه (از مبلغ 378,211 میلیون ریال به مبلغ 5,194,360 میلیون ریال رسیده است) ⏹ نسبت بدهی از 96.01% به 64.72% کاهش یافته است ⏹ نسبت جاری از 0.03 مرتبه به 7.99 مرتبه افزایش یافته است
نوع سیگنال: خنثی
۱۴۰۲/۹/۹
اشتراک گذاری
نمادهای برگزیدهبرترین‌هادنبال‌شده‌ها