ورود/ثبت‌نام

تحلیل مثبت سرمایه | sarmayeh plus درباره سهام تکنار در تاریخ ۱۴۰۲/۹/۸

https://sahmeto.com/messages/1401113
مثبت سرمایه | sarmayeh plus
مثبت سرمایه | sarmayeh plus
رتبه: 618
2.5
#غشهد ا. پولادین درصدی سنگین نماد غشهد باداریی 42.883.552برگ سهم #تکنار ح . ابراهیمی میمند بادارایی 725.272برگ سهم #غگز ز . فتاحی درصدی 1.3بادارایی 4.990.000برگ سهم #وسدید ا. شعبان صالحی با دارایی 400.049.879برگ سهم #دبالک م.میقانی بادارایی 9.289/142برگ سهم #حپترو بازیگرهای معروف حپترو 👇🏻👇🏻👇🏻 ج. جهانمنش خانم سالاری س. پارسا #ثنظام م. غفران نیا بادارایی 2.898.106برگ سهم #سخاش ح. رستمی #فاراک ف. صمدیان #فرود ی. عباسی #گکوثر ا. عسکری #فسپا م.ح. جابرانصاری #گپارس م. زارع پور نصرابادی #نوین #سدور ا.حیدری #سفارود ح. رضوی ع. کرباسی اینها حضور بازیگران و درصدی های معروف در سهام مذکور است و به هیچ عنوان سیگنال خرید یا فروش نیست    ⎙ㅤ  ⌲ ˢᵃᵛᵉ  ˢʰᵃʳᵉ Join ✅ @Sarmayeh_plus
نوع سیگنال: خنثی
۱۴۰۲/۹/۸
اشتراک گذاری
نمادهای برگزیدهبرترین‌هادنبال‌شده‌ها