ورود/ثبت‌نام

تحلیل بنیادی فیلتر نویسی دانشگاه بورس درباره سهام لوتوس در تاریخ ۱۴۰۲/۹/۷

https://sahmeto.com/messages/1396692
فیلتر نویسی دانشگاه بورس
فیلتر نویسی دانشگاه بورس
رتبه: 687
2.0
#دروز  در مهر 641  و ابان 601 میلیارد ریال فروش داشت و 8 ماهه به فروش 5444 میلیارد ریالی رسیده است و مدت مشابه قبل این عدد  3245 میلیارد ریال بود #دلقما شهریور کمی افت کرد  و مهر بهتر شد ابان هم همان حوالی بود و 829 میلیاردریال فروش داشت  شهریور با افت 780 میلیارد ریال و مهر 872 میلیارد ریال فروش داشته است  8 ماهه 7783    میلیارد ریال فروش داشته و مدت مشابه  قبل 4145  میلیاردریال بوده است #شکلر ابان خوبی داشت و 989 میلیارد ریال فروش زد و سال مالی را تمام کرد مهر در حد ماه  قبل بود و 800 میلیارد ریال فروش داشت شهریور 781 میلیارد ریال  رسید و 12 ماهه به عدد 10026   میلیارد ریالی رسیده است #کشرق در مهر 186 و ابان 180 میلیارد ریال فروش داشت و 8ماهه 1578 میلیارد ریال فروش داشته است  . #بوعلی مهر و ابان خوب بود ابان 53761 و در سوی دیگر  فروش خوبی در مهر ثبت کرد و 56897 میلیارد ریال فروش داشت شهریور 33471 میلیارد ریال بوده 8 ماهه  336378 میلیارد ریال فروش داشته  و مدت مشابه  قبل       325758 میلیاردریال بود #شبهرن متعادل پیش رفته  در تابستان تیر به عدد 16024 میلیارد ریالی رسیده مرداد با رشد 18838 میلیارد ریال و شهریور ۲۰۷۵۰ میلیارد ریال بود در پاییز در مهر 17797 و ابان  17697 میلیارد ریال بود 8 ماهه 137793 میلیارد ریال فروش داشت و مدت مشابه قبل 113958  میلیارد ریال بود #کیمیاتک شهریور خاصی زد و 4194 میلیارد ریال فروش داشت ولی مهر کم شد در مهر به  3111 میلیارد ریال  رسیده است و ابان  3926 میلیادر ریال بود 8ماهه به 26055  میلیارد ریال رسیده و رشد فروش نسبت به مدت مشابه  قبل دارد که 16803  میلیارد ریال بود #آسیاتک  مهر  1604 و ابان  1715 میلیارد ریال فروش داشت  . شهریور 1728 میلیاردریال بوده و8  ماهه  12980  میلیارد ریال درامد داشته است  . کل سال قبل 13003 میلیاردریال است #دابور  پاییز خوب بود در تیر 1234 میلیارد ریال ، مرداد  1230 میلیارد ریال و شهریور هم  1314 میلیاردریال فروش داشت در مهر به  1439  و ابان 1448 میلیارد ریال رسید و 8ماهه  9465    میلیارد ریال بوده و حوالی  مشابه سال قبل است #غکورش رشد خوبی در شهریور داشت ولی مهر دوباره کم شد و 12460  میلیارد ریال فروش زد اما ابان خوبی زد و 18765 میلیارد ریال فروش داشت  البته ناگفته نماند سهم در شهریور 25288 میلیارد ریال فروش داشت   8 ماهه 124140  میلیارد ریال فروش زد که 20% بیشتر از مدت مشابه قبل است #حخزر در مهر 1850 و ابان 1970  میلیارد ریال فروش داشت  شهریور 1898 میلیارد ریال  شده و 8 ماهه  14544  میلیارد ریال بود #دجابر در مهر 916 و ابان  1000 میلیارد ریال فروش ثبت کرده و 8ماهه 9727 میلیارد ریال فروش داشت #فغدیر ابان کمی افت کرد شهریور به 10020 میلیارد ریالی رسیده است و نرخ  ۱۲۱,۵۲۷,۳۳۱ ریال شده در مهر 11724 میلیارد ریال فروش داشت و نرخ ۱۲۰,۵۳۶,۱۱۱ ریال بوده  در ابان  به 9319 میلیارد ریال رسید و نرخ  ۱۱۷,۵۹۹,۷۳۸ ریال است  8 ماهه  78745  میلیارد ریال فروش داشت و مدت مشابه قبل این عدد  50190  میلیارد ریال بوده #بکام در آبان 753 میلیاردریال فروش زد و جمعا 8 ماهه به 5329  میلیاردریال رسید #پاسا  هم مثل بقیه فروش متفاوتی داشت  در ابان  3957 و مهر 1976 میلیارد ریال فروش ثبت کرد و رشد کرد 8 ماهه 17114    میلیارد ریال بودمدت مشابه  سال قبل  10867 میلیارد ریال بود #دزهراوی ابان خاصی داشت  در مهر با فروش 426 میلیارد ریالی مواجه بود و ابان 1149 میلیارد ریال شد و به عدد  4880 میلیارد ریالی رسیده است که کمی از مدت مشابه سال قبل بیشتر است #شیراز  پاییز خوبی داشته  مهر خوبی داشت و با فروش 19241 میلیارد ریالی مواجه بود و 49 هزار تن با نرخ  ۱۲۸,۴۷۷,۸۳۰ ریال صادر کرده است  ابان به  عدد  22954 میلیارد ریال رسید و 74 هزار تن با نرخ  ۱۳۲,۰۹۴,۳۲۸ ریالی صادر کرده است    8ماهه  135621   میلیارد ریال بوده است  که کمی کمتر از مدت مشابه سال قبل است #فولای در مهر 860 و ابان  986 میلیاردریال فروش داشت و8 ماهه    6976 میلیارد ریال فروش داشته است #سپیدار در ابان  401 و مهر با فروش و درامد  360  میلیارد ریالی به عدد  4259  میلیارد ریال رسیده است  که از کل سال قبل بیشتر شد #وگستر به استحضار می رساند درخواست ناشر برای ارایه مهلت جهت رعایت ماده 19 مکرر 1/ 12 مکرر 4 دستورالعمل اجرایی نحوه انجام معاملات مورد تایید سازمان بورس و اوراق بهادار قرار نگرفته است، لکن به منظور بررسی وضعیت شفافیت اطلاعاتی ناشر، تعلیق نماد معاملاتی حداکثر تا تاریخ 1402/09/20 ادامه می یابد. #لوتوس در آبان  1716 و مهر با درامد 952 میلیارد ریالی به عدد  12898 میلیارد ریال در 10ماهه  رسیده است که  بیش از عدد کل سال  قبل است
نوع سیگنال: خنثی
۱۴۰۲/۹/۷
اشتراک گذاری
نمادهای برگزیدهبرترین‌هادنبال‌شده‌ها