ورود/ثبت‌نام

تحلیل 💯نماد برتر💯 درباره سهام کابگن در تاریخ ۱۴۰۲/۹/۷

https://sahmeto.com/messages/1396209
🔮💎سرانه خرید حقیقی بالای ۱۰۰ میلیون تومان💰 🗒 سه شنبه 🗓۱۴۰۲.۹.۷ نماد💣            🏆 سرانه خرید 🚀 ثزاگرس                  ۲۳۹.۳۳ گنگین                      ۲۰۷.۴۴   بکامح                      ۱۸۸.۱۹ کباده                       ۱۲۱.۳۴ پلاست                     ۱۰۸.۰۹ تپکو                        ۱۰۴.۸۰ وارس                     ۱۰۲.۵۵ 🎯🎯 سهام مناسب سرخطی 🥇 🗒 چهارشنبه  📆۱۴۰۲.۹.۸                              ✴️ بازار پایه کابگن وثخوز کباده سباقر پلاست خلیبل وملت ثنام گکیش               🚨 گزینه های ریسکی سرخطی وآفر وثنو ثزاگرس وحافظح
نوع سیگنال: خنثی
۱۴۰۲/۹/۷
اشتراک گذاری
نمادهای برگزیدهبرترین‌هادنبال‌شده‌ها