ورود/ثبت‌نام

تحلیل 𝐒𝒊𝒈𝒏𝒂𝒍 𝐒𝒂𝒃𝒛| سیگنال سبز درباره سهام دروز : توصیه به خرید (۱۴۰۲/۹/۷)

https://sahmeto.com/messages/1394078
خرید،𝐒𝒊𝒈𝒏𝒂𝒍 𝐒𝒂𝒃𝒛| سیگنال سبز
#چارت #دروز 🔥✅ شارپ ریخته الان وقت حرکتشه اروم اروم
نوع سیگنال: خرید
۱۴۰۲/۹/۷
اشتراک گذاری
نمادهای برگزیدهبرترین‌هادنبال‌شده‌ها