ورود/ثبت‌نام

تحلیل 🏆بورس تکنیک 📉💰 درباره سهام وثنو در تاریخ ۱۴۰۲/۹/۶

https://sahmeto.com/messages/1391722
🏆بورس تکنیک 📉💰
🏆بورس تکنیک 📉💰
رتبه: 636
1.7
خروجی فیلتر قوی ترین صف های خرید : 📅 بروزرسانی  ۱۴:۵۸  ۶ / ۹ / ۱۴۰۲ 1 - #غالبر ( ۱۰.۷ میلیارد ت) قیمت ۹۳۰۳۰ (۵.۰) حجم صف ۱.۱ میلیون 2 - #غنوش ( ۸.۲ میلیارد ت) قیمت ۱۱۷۶۰ (۵.۰) حجم صف ۷.۰ میلیون 3 - #وآفر ( ۶.۸ میلیارد ت) قیمت ۲۴۰۵۰ (۳.۰) حجم صف ۲.۸ میلیون 4 - #سخواف ( ۵.۴ میلیارد ت) قیمت ۳۳۲۱ (۲.۹۸) حجم صف ۱۶.۳ میلیون 5 - #کرومیت ( ۴.۱ میلیارد ت) قیمت ۸۳۴۰ (۴.۹۱) حجم صف ۴.۹ میلیون 6 - #بنیرو ( ۴.۰ میلیارد ت) قیمت ۳۸۱۳ (۶.۹۹) حجم صف ۱۰.۶ میلیون 7 - #وحافظح ( ۳.۹ میلیارد ت) قیمت ۲۷۴۷ (۳.۰) حجم صف ۱۴.۳ میلیون 8 - #پلاست ( ۳.۸ میلیارد ت) قیمت ۱۵۶۵۰ (۲.۹۶) حجم صف ۲.۴ میلیون 9 - #خاذین ( ۳.۷ میلیارد ت) قیمت ۳۳۱۱ (۴.۹۸) حجم صف ۱۱.۱ میلیون 10 - #تپکو ( ۳.۶ میلیارد ت) قیمت ۲۴۹۳ (۲.۹۷) حجم صف ۱۴.۴ میلیون 11 - #سصفها ( ۳.۵ میلیارد ت) قیمت ۱۰۲۵۳۰ (۶.۹۹) حجم صف ۰.۳ میلیون 12 - #وثنو ( ۳.۵ میلیارد ت) قیمت ۴۳۷۵ (۲.۹۹) حجم صف ۸.۱ میلیون 13 - #آباد ( ۳.۳ میلیارد ت) قیمت ۶۵۱۳۰ (۵.۰) حجم صف ۰.۵ میلیون 14 - #غمینو ( ۳.۱ میلیارد ت) قیمت ۹۶۶۰ (۶.۹۸) حجم صف ۳.۲ میلیون 15 - #کیسون ( ۲.۹ میلیارد ت) قیمت ۲۱۸۹ (۲.۹۶) حجم صف ۱۳.۳ میلیون 16 - #خموتور ( ۲.۸ میلیارد ت) قیمت ۳۹۶۱ (۷.۰) حجم صف ۷.۲ میلیون 17 - #زعف۰۲۱۰پ۱۱ ( ۲.۴ میلیارد ت) قیمت ۵۹۹۶۶۲ (۱.۷۳) حجم صف ۰.۰ میلیون 18 - #خمحور ( ۲.۲ میلیارد ت) قیمت ۵۲۹۰ (۴.۹۶) حجم صف ۴.۱ میلیون 19 - #سباقر ( ۱.۸ میلیارد ت) قیمت ۱۷۰۲۰ (۲.۹۶) حجم صف ۱.۰ میلیون 20 - #خمحرکه ( ۱.۸ میلیارد ت) قیمت ۷۴۵۰ (۶.۸۹) حجم صف ۲.۵ میلیون
نوع سیگنال: خنثی
۱۴۰۲/۹/۶
اشتراک گذاری
نمادهای برگزیدهبرترین‌هادنبال‌شده‌ها