ورود/ثبت‌نام

تحلیل بنیادی بورس 888 درباره سهام وپاسار در تاریخ ۱۴۰۲/۹/۶

https://sahmeto.com/messages/1391104
بورس 888
بورس 888
رتبه: 22
2.5
🟢 افزایش چهار میلیون درصدی سود خالص در یکی از زیر مجموعه های #بانک_پاسارگاد 😳😳😳😳😳😳 #اطلاعات_و_صورتهای_مالی_میاندوره_ای #دوره_6_ماهه #تابعه #وپاسار46_1402 سرزمین هوشمند پاد(#وپاسار46 #تابعه #وپاسار) اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای  دوره 6 ماهه منتهی به  1402/06/31 (حسابرسی شده) (شرکت سرزمین هوشمند پاد) سال مالی منتهی به 1402/12/29 زمان انتشار 1402/09/06 14:15:40 ✅ افزایش 7588 درصدی درآمدهای عملیاتی 6 ماهه 1402 در مقایسه با دوره مشابه (از مبلغ 8,297 میلیون ریال به مبلغ 637,857 میلیون ریال رسیده است) ✅افزایش 31229 درصدی سود ناخالص 6 ماهه 1402 در مقایسه با دوره مشابه (از مبلغ 2,036 میلیون ریال به مبلغ 637,857 میلیون ریال رسیده است) ✅افزایش 6787 درصدی سود عملیاتی 6 ماهه 1402 در مقایسه با دوره مشابه(از مبلغ 534 میلیون ریال به مبلغ 36778 میلیون ریال رسیده است) ✅افزایش 4035200 درصدی سود خالص 6 ماهه 1402 و تحقق سود 4035300 ریالی به ازاء هر سهم (از مبلغ 1 میلیون ریال به مبلغ 40353 میلیون ریال رسیده است) ⭕️ حاشیه سود (زیان) عملیاتی از 6.44% به 5.77% کاهش یافته است ✅ حاشیه سود (زیان) خالص از 0.01% به 6.33% افزایش یافته است ✅ افزایش  611 درصدی دارائی ها ⏹ افزایش  557 درصدی بدهی ها ⏹ افزایش 9246 درصدی حقوق مالکانه (از مبلغ 436 میلیون ریال به مبلغ 40,749 میلیون ریال رسیده است) ⏹ نسبت بدهی از 99.38% به 91.8% کاهش یافته است ⏹ نسبت جاری از 1.01 مرتبه به 1.14 مرتبه افزایش یافته است @bourse_888
نوع سیگنال: خنثی
۱۴۰۲/۹/۶
اشتراک گذاری
نمادهای برگزیدهبرترین‌هادنبال‌شده‌ها