ورود/ثبت‌نام

تحلیل بنیادی بورسی های گیلان درباره سهام شسپا در تاریخ ۱۴۰۲/۹/۶

https://sahmeto.com/messages/1390814
تحلیل جهانی #روغن_پایه 🔷قیمت روغن پایه فوب ایران بدون تغییر قیمت به طور متوسط، 845 دلار در هر تن معامله شد. 🔷 تقاضا در شمال شرق آسیا به شدت ضعیف می باشد و تولیدکنندگان نیز، میزان تولید خود را کاهش داده و به منظور جلوگیری از انباشت بالای موجودی کالا در ماه های انتهایی سال، با نرخ عملیاتی پایینی در حال فعالیت هستند. 🔷 در هند نیز شاهد کاهش شدید قیمت گرید 1 هستیم. دلیل این امر عمدتا ناشی از کاهش قیمت نفت و گازوئیل می باشد. روغن پایه گرید 3 هم به شدت افت قیمت داشته که ناشی از افزایش شدید عرضه به منظور کاهش موجودی انبار تولید کنندگان می باشد. 🔷 در خاورمیانه و اروپا نیز شرایط مشابه هند و چین است. قیمت ها کاهش یافته و تقاضا به شدت ضعیف است. همچنین شاهد عرضه بسیار زیادروغن پایه گرید یک هستیم. 🔷کمترین قیمت روغن پایه مربوط به گرید SN150 (گرید 1) فوب دریای بالتیک با قیمت 630 دلار در هر تن بوده و بیشترین قیمت مربوط به گرید N600 (گرید 2) فوب اروپا با قیمت 1374 دلار در هر تن می باشد. #شسپا #شرانل #شبهرن #شنفت
نوع سیگنال: خنثی
۱۴۰۲/۹/۶
اشتراک گذاری
نمادهای برگزیدهبرترین‌هادنبال‌شده‌ها