ورود/ثبت‌نام

تحلیل 🏆 بورس برترین سهام🏆 درباره سهام وپاسار در تاریخ ۱۴۰۲/۹/۶

https://sahmeto.com/messages/1390778
🏆 بورس برترین سهام🏆
🏆 بورس برترین سهام🏆
رتبه: 655
2.0
خروجی فیلتر ورود پول حقوقی : 📅 بروزرسانی ۱۴:۵۹ ۶ / ۹ / ۱۴۰۲ 1 - #خساپا ( ۲۴.۸ میلیارد ت) قیمت ۲۴۸۵ (۰.۴۴-) 2 - #وبملت ( ۱۹.۲ میلیارد ت) قیمت ۴۴۰۵ (۰.۱۸) 3 - #ثپردیس ( ۱۵.۸ میلیارد ت) قیمت ۱۸۳۹۰ (۶.۱۲) 4 - #فملی ( ۱۴.۸ میلیارد ت) قیمت ۶۹۳۰ (۰.۱۴) 5 - #شپنا ( ۱۴.۲ میلیارد ت) قیمت ۸۱۸۰ (۰.۹۷-) 6 - #وسالت ( ۱۳.۳ میلیارد ت) قیمت ۱۳۳۹۰ (۰.۵۲-) 7 - #ذوب ( ۱۰.۹ میلیارد ت) قیمت ۳۷۸۷ (۱.۲۳) 8 - #اهرم ( ۹.۱ میلیارد ت) قیمت ۱۷۸۶۰ (۱.۰-) 9 - #وتجارت ( ۸.۷ میلیارد ت) قیمت ۲۱۲۸ (۱.۳۴-) 10 - #شستا ( ۸.۴ میلیارد ت) قیمت ۱۱۸۵ (۰.۱۷) 11 - #اخابر ( ۸.۰ میلیارد ت) قیمت ۱۰۰۱۰ (۱.۴۸-) 12 - #غالبر ( ۷.۶ میلیارد ت) قیمت ۹۳۰۳۰ (۵.۰) 13 - #حفاری ( ۷.۳ میلیارد ت) قیمت ۶۵۹۰ (۰.۶-) 14 - #ونوین ( ۶.۱ میلیارد ت) قیمت ۵۵۸۰ (۱.۰۶-) 15 - #سخواف ( ۵.۸ میلیارد ت) قیمت ۳۳۲۱ (۲.۹۸) 16 - #وپاسار ( ۵.۷ میلیارد ت) قیمت ۲۷۹۸ (۰.۳۶) 17 - #وغدیر ( ۵.۴ میلیارد ت) قیمت ۲۰۷۰۰ (۰.۴۴) 18 - #شبندر ( ۵.۴ میلیارد ت) قیمت ۹۷۰۰ (۰.۲۱-) 19 - #نوری ( ۵.۱ میلیارد ت) قیمت ۱۴۶۰۰۰ (۰.۳۷-) 20 - #توان ( ۴.۸ میلیارد ت) قیمت ۱۶۴۴۵ (۰.۰۴)
نوع سیگنال: خنثی
۱۴۰۲/۹/۶
اشتراک گذاری
نمادهای برگزیدهبرترین‌هادنبال‌شده‌ها