ورود/ثبت‌نام

تحلیل محسن نظری تحلیل تکنوفاندامنتال درباره سهام خکار : توصیه به خرید (۱۴۰۲/۹/۶)

https://sahmeto.com/messages/1389792
خرید،محسن نظری تحلیل تکنوفاندامنتال
بعد از خکار دومین قطعه ساز معرفی شده هم دوستان حتما به صورت تاکیدی خرید پله ای داشته باشند
نوع سیگنال: خرید
۱۴۰۲/۹/۶
اشتراک گذاری
نمادهای برگزیدهبرترین‌هادنبال‌شده‌ها