ورود/ثبت‌نام

تحلیل دیدگاه آبان درباره سهام لکما در تاریخ ۱۴۰۲/۹/۶

https://sahmeto.com/messages/1387922
📊#لکما اطلاعیه 1402/09/05 *کارخانجات مخابراتی ایران* افشای اطلاعات بااهمیت - (شرکت در مناقصه - گروه ب) منتهی به سال مالی ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ موضوع مناقصه خرید کابینت اکتیو و پسیو فیبر نوری تاریخ شروع مناقصه 1402/09/01 طرف برگزارکننده شرکت انتقال داده آسیا تک شرح موضوع مناقصه(شامل تصریح شرکت در آن و نه نتیجه) احتراماً، به استـــحضــــار می رساند که این شرکت در تــاریــخ 05/09/1402 در مناقصه "شماره 05-140208" شرکت انتقال داده های آسیا تک با موضوع خرید کابینت اکتیو و پسیو فیبر نوری شرکت نموده که پس از بازگشایی اسناد مناقصه طی فرآیند قانونی، در صورتیکه نتیجه نهایی مشخص و ابلاغ گردد، موضوع بدون فوت وقت به اطلاع سهامداران و ذینفعان محترم رسید. تاریخ برآورد شده جهت مشخص شدن نتایج مشخص نیست تاریخ شرکت در مناقصه 1402/09/05 @aban_saham
نوع سیگنال: خنثی
۱۴۰۲/۹/۶
اشتراک گذاری
نمادهای برگزیدهبرترین‌هادنبال‌شده‌ها