ورود/ثبت‌نام

تحلیل 💯نماد برتر💯 درباره سهام ثقزوی در تاریخ ۱۴۰۲/۹/۵

https://sahmeto.com/messages/1387414
🔮💎سرانه خرید حقیقی بالای ۱۰۰ میلیون تومان💰 🗒 یکشنبه 🗓۱۴۰۲.۹.۵ نماد💣            🏆 سرانه خرید 🚀 چنوپا                       ۱۸۴.۱۸ وحافظح                   ۱۷۸.۵۴   ممسنی                      ۱۶۱.۰۳ وحافظ                     ۱۳۰.۶۵ لسرما                       ۱۲۴.۶۹ ثزاگرس                    ۱۱۰.۹۴ شمواد                       ۱۱۰.۱۷ قیستو                     ۱۰۵.۸۸ شستان                    ۱۰۱.۵۸ 🎯🎯 سهام مناسب سرخطی 🥇 🗒 دوشنبه  📆۱۴۰۲.۹.۶                              ✴️ بازار پایه نبروج سباقر ثنور وملت کباده وثنو دهدشت پشاهن               🚨 گزینه های ریسکی سرخطی لسرما وپسا شمواد ثقزوی
نوع سیگنال: خنثی
۱۴۰۲/۹/۵
اشتراک گذاری
نمادهای برگزیدهبرترین‌هادنبال‌شده‌ها