ورود/ثبت‌نام

تحلیل محمدرضا موسوی درباره سهام وثنو در تاریخ ۱۴۰۲/۹/۵

https://sahmeto.com/messages/1387133
محمدرضا موسوی
محمدرضا موسوی
رتبه: 98
2.2
برترین حجم مشکوک های امروز 1- نماد اخابر با حجم معاملات 119.34 میلیون سهم (4.52 برابر حجم میانگین ماهانه) و 0.199 درصد از کل شرکت با ارزش معاملات 121.22 میلیارد تومان . 2- نماد ثاخت با حجم معاملات 120.75 میلیون سهم (4.91 برابر حجم میانگین ماهانه) و 1.342 درصد از کل شرکت با ارزش معاملات 55.50 میلیارد تومان . 3- نماد نطرین با حجم معاملات 33.55 میلیون سهم (8.14 برابر حجم میانگین ماهانه) و 4.328 درصد از کل شرکت با ارزش معاملات 55.01 میلیارد تومان . 4- نماد تکاردان با حجم معاملات 70.97 میلیون سهم (10.35 برابر حجم میانگین ماهانه) و 0.788 درصد از کل شرکت با ارزش معاملات 51.21 میلیارد تومان . 5- نماد سیلام با حجم معاملات 12.47 میلیون سهم (2.94 برابر حجم میانگین ماهانه) و 1.039 درصد از کل شرکت با ارزش معاملات 32.58 میلیارد تومان . 6- نماد نهال با حجم معاملات 13.59 میلیون سهم (2.92 برابر حجم میانگین ماهانه) و 3.88 درصد از کل شرکت با ارزش معاملات 31.11 میلیارد تومان . 7- نماد غنوش با حجم معاملات 25.68 میلیون سهم (3.16 برابر حجم میانگین ماهانه) و 2.568 درصد از کل شرکت با ارزش معاملات 28.76 میلیارد تومان . 8- نماد سبزوا با حجم معاملات 47.36 میلیون سهم (2.87 برابر حجم میانگین ماهانه) و 1.26 درصد از کل شرکت با ارزش معاملات 27.46 میلیارد تومان . 9- نماد کسرام با حجم معاملات 29.38 میلیون سهم (4.38 برابر حجم میانگین ماهانه) و 2.995 درصد از کل شرکت با ارزش معاملات 24.89 میلیارد تومان . 10- نماد کفرا با حجم معاملات 22.58 میلیون سهم (3.84 برابر حجم میانگین ماهانه) و 1.129 درصد از کل شرکت با ارزش معاملات 23.53 میلیارد تومان . سنگین ترین خرید های درشت امروز 1- نماد موج با حجم 0.48 برابر حجم میانگین ماهانه و برآیند پول درشت 31.57 میلیارد تومان(3روزه: 0.00 ؛ هفتگی: 0.00 میلیارد تومان) 3- نماد اخابر با حجم 4.52 برابر حجم میانگین ماهانه و برآیند پول درشت 27.73 میلیارد تومان(3روزه: 3.62 ؛ هفتگی: 2.89 میلیارد تومان) 5- نماد نطرین با حجم 8.14 برابر حجم میانگین ماهانه و برآیند پول درشت 16.86 میلیارد تومان(3روزه: 4.01 ؛ هفتگی: 7.75 میلیارد تومان) 6- نماد حفارس با حجم 0.75 برابر حجم میانگین ماهانه و برآیند پول درشت 16.52 میلیارد تومان(3روزه: -25.09 ؛ هفتگی: -16.15 میلیارد تومان) سنگین ترین فروش های درشت امروز 9- نماد کترام با حجم 2.65 برابر حجم میانگین ماهانه و برآیند پول درشت -8.65 میلیارد تومان(3روزه: -8.35 ؛ هفتگی: -8.53 میلیارد تومان) 10- نماد وبملت با حجم 0.76 برابر حجم میانگین ماهانه و برآیند پول درشت -7.65 میلیارد تومان(3روزه: -7.24 ؛ هفتگی: -22.29 میلیارد تومان) سنگین ترین خریدهای درشت امروز در گروه ها 2- گروه مخابرات با برآیند پول درشت 27.86 میلیارد تومان . 3- گروه حمل ونقل، انبارداری و ارتباطات با برآیند پول درشت 18.23 میلیارد تومان . 4- گروه منسوجات با برآیند پول درشت 16.86 میلیارد تومان . 5- گروه سایر واسطه گریهای مالی با برآیند پول درشت 7.96 میلیارد تومان . 6- گروه تولید محصولات کامپیوتری الکترونیکی ونوری با برآیند پول درشت 6.09 میلیارد تومان . سنگین ترین فروش­های درشت امروز در گروه ها 1- گروه انبوه سازی، املاک و مستغلات با برآیند پول درشت -40.19 میلیارد تومان . 2- گروه بانکها و موسسات اعتباری با برآیند پول درشت -19.35 میلیارد تومان . 3- گروه محصولات شیمیایی با برآیند پول درشت -15.71 میلیارد تومان . 4- گروه سرمایه گذاریها با برآیند پول درشت -12.57 میلیارد تومان . 5- گروه خودرو و ساخت قطعات با برآیند پول درشت -11.85 میلیارد تومان . 6- گروه کاشی و سرامیک با برآیند پول درشت -8.65 میلیارد تومان . 7- گروه فلزات اساسی با برآیند پول درشت -7.82 میلیارد تومان . 8- گروه فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای با برآیند پول درشت -7.58 میلیارد تومان . 9- گروه بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی با برآیند پول درشت -5.13 میلیارد تومان . صف خریدهای بارز امروز (مناسب برای بررسی سرخطی فردا) 1- نماد وثنو با ارزش صف خرید 7.15 میلیارد تومان . 2- نماد وملت با ارزش صف خرید 1.58 میلیارد تومان .
نوع سیگنال: خنثی
۱۴۰۲/۹/۵
اشتراک گذاری
نمادهای برگزیدهبرترین‌هادنبال‌شده‌ها