ورود/ثبت‌نام

تحلیل بنیادی فیلتر نویسی دانشگاه بورس درباره سهام ساوه در تاریخ ۱۴۰۲/۹/۵

https://sahmeto.com/messages/1386600
فیلتر نویسی دانشگاه بورس
فیلتر نویسی دانشگاه بورس
رتبه: 687
2.0
#وکبهمن  در آبان  118  میلیارد ریال سود فروش سرمایه گذاری ها داشته و تا آبان ۳,۸۹۶,۳۸۷ میلیون ریال سود مجمع محقق کرده است #فخاس  در آبان با عدد 14910 میلیارد ریالی مواجه بود در مهر با فروش 15832 میلیارد ریالی مواجه بود  و 8 ماهه به عدد 116276  میلیارد ریال رسید و مدت مشابه قبل  80505  میلیارد ریال شد #ولساپا  آبان متفاوتی داشت و 1107 میلیارد ریال فر.ش . درامد ثبت کرد  مهر 732 میلیارد ریال درامد داشته در ابان هزینه مالی 789 و مهر هزینه مالی به 586 میلیارد ریال رسید و8 ماهه   6764  میلیارد ریال درامد و   4665 میلیارد ریال هزینه مالی دارد #لابسا مهر متفاوتی داشت  ولی آبان کم شد و 823 میلیاردریال فروش ثبت کرد سهم در شهریور 928 میلیارد ریال شده مهر با  رشد 1745 میلارد ریال بود 8 ماهه  8281  میلیارد ریالی رسیده است .8 ماهه قبل 5927  میلیارد ریال بوده است تمدید مجوز افزایش سرمایه #وبملت  با عنایت به اتمام مهلت استفاده از مجوز افزایش سرمایه شماره DPM-IOP-02A-105 مورخ 1402/07/10 و موافقت سازمان بورس واوراق بهادار مهلت استفاده از مجوز افزایش سرمایه این شرکت به مدت 30 روز و تا تاریخ 1402/10/09 تمدید گردید #وبهمن  در آبان 278 میلیارد ریال سود فروش سرمایه گذاری ها داشته و تا آبان  ۵,۵۶۰,۹۵۰ میلیون ریال سود مجمع محقق کرده است #سدشت اولین ماه  سال مالی را با فروش 743 میلیارد ریالی آغاز کرد و ابان 1405 میلیارد ریال بود  که 2ماهه 2148 میلیارد ریال فروخت  مدت مشابه  قبل 851  میلیارد ریال بود #غاذر  در پاییز در مهر 145 میلیارد ریال و 147 میلیارد ریال بود و8  ماهه 879  میلیارد ریال فروش داشته و مدت مشابه قبل 792 میلیارد ریال بود #خکمک آبان  1220 و مهر 1210  میلیارد ریال فروش داشت و 8 ماهه به 8937  میلیارد ریال رسید و فروش سال قبل آن 5395   میلیارد ریال بود #دکیمی مهر قوی نداشت و 712 میلیارد ریال فروش داشت  در ابان به  931 میلیارد ریال رسید    8 ماهه به  6811  میلیارد ریالی رسیده است  مدت مشابه  قبل    5488 میلیارد ریال بود است #ساوه آبان خوبی داشت در مهر به 2620 و ابان 3233  میلیارد ریال رسید و بهبود داشت  سهم در 8 ماهه  20863   میلیارد ریال بود .مدت مشابه قبل 12290  میلیارد ریال بود و رشد داشته ست #ثامید در اخرهای سال مالی در ابان به عدد  4645 میلیارد ریالی رسیده و 11ماهه عدد  فروش 22286 میلیارد ریال است #دشیمی 4 قلم از محصولات  شرکت که 55% فروش را شامل میشدند افزایش نرخ گرفتند نرخ قبلی  37,779,369 ریال  نرخ جدید  52,335,376 ریال #کبافق در 6ماهه  حسابرسی شده به سود  2258  ریالی رسیده است #گنگین    درصد سهام منتقل شده شامل 40.09% به شرکت اصلی و 17% به شرکت فرعی پیشرو امید هامون بوده است که مقرر گردید صرفاً انتقال سهام به شرکت اصلی در این بخش افشا گردد. #سخوز مهر خوب و گرمی را داشت و 3101 میلیارد ریال فروش داشت و 1759 میلیارد ریال آن صادرات بوده است در ابان این عدد  2444 میلیارد ریال بود و 1060  میلیارد ریال آن صادرات بود در شهریور با کمی افت  به 1420 میلیارد ریال رسید و مهر 3101  میلیارد ریال بود  8 ماهه عدد  15798  میلیارد ریالی رسیده است  و   11708 میلیارد ریال فروش مشابه  سال  قبل است #ستران  مهر و آبان خوبی داشت  تیر 2961 میلیارد ریال بود و مرداد 2814 میلیارد ریال و شهریور 3114 میلیارد ریال بوده است در مهر به عدد 3223  و ابان 3149 میلیارد ریالی رسیده و8 ماهه به  22263   میلیارد ریال رسید و 14236  میلیارد ریال فروش مدت مشابه قبل داشت #شاملا  مهر و ابان خوبی داشت در 3ماهه دوم در تیر 912 میلیارد ریال و مرداد 1069 میلیارد ریال و شهریور 1173 میلیارد ریال بود . در پاییز با عدد  1219 میلیارد ریالی اغاز کرد و ابان  1240 میلیار ریال   8 ماهه به 8378  میلیارد ریال رسید و مدت مشابه  قبل شرکت  4897  میلیارد ریال است #وپست در  آبان  5942 میلیارد ریال سود تسهیلات اعطایی و     1999  میلیارد ریال سود پرداختی به سپرده دارد و تراز 8 ماهه  33116  میلیارد ریال مثبت است #زدشت در مهر 941 و شهریور 794 میلیارد ریال بود  در ابان این عدد با کمی افت  753 میلیارد ریال بود و عدد 8 ماهه 5967  میلیارد ریالی رسیده و مدت مشابه  قبل 4436 میلیارد ریال بوده است
نوع سیگنال: خنثی
۱۴۰۲/۹/۵
اشتراک گذاری
نمادهای برگزیدهبرترین‌هادنبال‌شده‌ها