ورود/ثبت‌نام

تحلیل بنیادی فیلتر نویسی دانشگاه بورس درباره سهام مفاخر در تاریخ ۱۴۰۲/۹/۵

https://sahmeto.com/messages/1384986
فیلتر نویسی دانشگاه بورس
فیلتر نویسی دانشگاه بورس
رتبه: 710
2.0
#زشگزا  مهر و ابان  کمی کاهشی بود ابان  583 و مهر  555 میلیاردریال فروش داشت  در تابستان در تیر 644 میلیارد ریال و مرداد 566 میلیارد ریال شد و شهریور 766 میلیارد ریال سهم  8 ماهه به  4562 میلیارد ریال رسید مدت مشابه قبل  2876  میلیارد ریال بوده است شفاف سازی در #وبهمن  احتراما باستحضار می رساند شرکت فرعی بافکار حسب سیاست های قبلی هیئت مدیره آن شرکت در خصوص تعیین تکلیف زمین بافکار و پس از طی تشریفات قانونی از جمله کارشناسی پروژه و اعلام دو نوبت آگهی مزایده، مذاکرات صورت گرفته با خریدار بالقوه درحال تهیه پیش نویس اولیه قرارداد فروش می باشد و هم اکنون در مرحله امضا طرفین قرار دارد. لذا با توجه به اهمیت بالای این قرارداد بر ترکیب دارایی ها و سود (زیان) شرکت بافکار و به تبع آن سود(زیان) تلفیقی شرکت سرمایه گذاری بهمن ، مراتب جهت شفاف سازی به اطلاع عموم می رسد. بدیهی است سایر جزییات قرارداد در صورت نهایی شدن فورا به اطلاع رسید. مهم برای #خبهمن و #وبهمن  احتراما باستحضار می رساند شرکت بافکار از شرکت های زیر مجموعه شرکت سرمایه گذاری بهمن حسب سیاست های قبلی هیئت مدیره آن شرکت در خصوص تعیین تکلیف زمین بافکار و پس از طی تشریفات قانونی از جمله کارشناسی پروژه و اعلام دو نوبت آگهی مزایده، مذاکرات صورت گرفته با خریدار بالقوه در حال تهیه پیش نویس اولیه قرارداد فروش می باشد و هم اکنون در مرحله امضا طرفین قرار دارد. لذا با توجه به اهمیت بالای این قرارداد بر ترکیب دارایی ها و سود (زیان) شرکت بافکار، سود(زیان) تلفیقی شرکت سرمایه گذاری بهمن و به تبع آن سود و زیان تلفیقی شرکت گروه بهمن ، مراتب جهت شفاف سازی به اطلاع عموم می رسد . بدیهی است سایر جزییات قرارداد در صورت نهایی شدن فورا به اطلاع رسید. #خلیبل سرمایه را ثبت کرد  با عنایت به مجوز افزایش سرمایه به شماره مجوز DPM-IOP-02A-113 مورخ 1402/07/15  بر اساس تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1402/08/15  افزایش سرمایۀ شرکت از مبلغ 1,469,319 میلیون ریال به‌مبلغ 19,952,008 میلیون ریال ( از محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها مبلغ 18482689 میلیون ریال و میلیون ریال و از آورده نقدی با سلب حق تقدم از سهامداران فعلی مبلغ میلیون ریال ) در در تاریخ 1402/09/04 در مرجع ثبت شرکت ها به ثبت رسیده است. #رتکو  در آبان با عدد  136 میلیارد ریالی به جمع درامد 1039 میلیارد ریالی رسیده است #غصینو  در مهر و ابان خوب بود  در مهر به 4163 میلیارد ریال رسید و  آبان 4227 میلیارد ریال رشد کرد و 8 ماهه  28345    میلیارد ریال فروش داشته است مدت مشابه قبل 22667 میلیارد ریال بوده است #فنورد شهریور جالبی داشت  ولی مهر و ابان کمی کم شد و با این حال مهر  نسبت به متوسط خوب بودو 3404 میلیارد ریال فروش داشت   ابان به 2809 میلیارد ریال رسید . در 3ماهه دوم در تیر 2312 میلیارد ریال و مرداد  2739 میلیارد ریال فروش داشت و کمی رشد کرد  شهریور این عدد با یک رشد جالب 4597 میلیارد ریال بود 8 ماهه  22298   میلیادر ریال و  مدت مشابه قبل فروش  16605  میلیارد ریال بود #غپینو آبان متفاوت و خوبی داشت در تابستان در تیر به  2275 میلیارد ریال رسید و مرداد  1310 میلیارد ریال و شهریور 2504 میلیارد ریال و مهر 2530 میلیارد ریال بود در آبان به  3521 میلیارد ریال رسید و رشد کرد   8 ماهه به 18317  میلیارد ریال رسید که  مدت مشابه قبل   14027 میلیارد ریال بود #مفاخر در آبان با درامد 513 میلیارد ریالی به عدد 2440 میلیارد ریالی رسیده است #قشیر در آبان با فروش 3232 میلیارد ریالی به عدد  5412 میلیارد ریال رسیده است  . #هجرت کمی بهتر بود و آبان 14184 میلیارد ریال فروش و درامد ثبت کرد   در مهر 13997  و   شهریور کمی بهتر بود و 14990 میلیارد ریال بود در تیر به عدد  14013 میلیارد ریالی رسیده و مرداد 13069  میلیارد ریال 8 ماهه به  114961   میلیارد ریال رسیده و کل مشابه قبل  110075 میلیارد ریال فروش داشت #هرمز در 6ماهه تلفیقی حسابرسی شده 578 ریال سود محقق کرده است #پیزد در آبان 3218 میلیارد ریال فروش داشت و عدد خوبی را  ثبت کرد  مرداد با فروش خوب 3494 میلیارد ریالی مواجه بود و شهریور 2254 میلیارد ریال و مهر با ثبات حوالی 2733 میلیارد ریال  بود و 8 ماهه  21862 میلیارد ریال فروش زد و مدت مشابه  قبل    16107 میلیارد ریال بود
نوع سیگنال: خنثی
۱۴۰۲/۹/۵
اشتراک گذاری
نمادهای برگزیدهبرترین‌هادنبال‌شده‌ها