ورود/ثبت‌نام

تحلیل بنیادی زیبا سرشت - کریم زاده درباره سهام فسبزوار در تاریخ ۱۴۰۲/۹/۴

https://sahmeto.com/messages/1383177
زیبا سرشت - کریم زاده
زیبا سرشت - کریم زاده
رتبه: 543
2.6
#فسبزوار  مهر خوبی زد و 11095 میلیارد ریال فروش داشت ابان به خوبی مهر نبود و 6525 میلیارد ریال فروش داشت 11 ماهه به عدد 82144 میلیارد ریالی رسید. مدت مشابه قبل  52116 میلیارد ریال بوده است
نوع سیگنال: خنثی
۱۴۰۲/۹/۴
اشتراک گذاری
نمادهای برگزیدهبرترین‌هادنبال‌شده‌ها