ورود/ثبت‌نام

تحلیل 💯نماد برتر💯 درباره سهام وثنو در تاریخ ۱۴۰۲/۹/۴

https://sahmeto.com/messages/1382718
🔮💎سرانه خرید حقیقی بالای ۱۰۰ میلیون تومان💰 🗒 شنبه 🗓۱۴۰۲.۹.۴ نماد💣            🏆 سرانه خرید 🚀 وحافظح                  ۳۹۷.۵۴ ثنور                          ۲۰۴.۴۰   قیستو                      ۱۶۷.۹۲ وهنر                        ۱۴۲.۳۴ ممسنی                    ۱۳۶.۶۵ کیمیا                       ۱۲۹.۰۸ وامیر                       ۱۲۷.۱۴ وحافظ                    ۱۲۵.۱۵ دهدشت                  ۱۲۲.۶۵ کباده                       ۱۲۱.۳۸ تشتاد                      ۱۱۹.۵۲ خاذین                     ۱۱۷.۱۹ گکیش                     ۱۱۰.۱۲ 🎯🎯 سهام مناسب سرخطی 🥇 🗒 یکشنبه  📆۱۴۰۲.۹.۵                              ✴️ بازار پایه سباقر شمواد وثنو کباده وملت گکیش پشاهن سخواف دهدشت قیستو تشتاد               🚨 گزینه های ریسکی سرخطی ثاخت وکادوح لسرما ثنور
نوع سیگنال: خنثی
۱۴۰۲/۹/۴
اشتراک گذاری
نمادهای برگزیدهبرترین‌هادنبال‌شده‌ها