ورود/ثبت‌نام

تحلیل 💯نماد برتر💯 درباره سهام ساروج در تاریخ ۱۴۰۲/۹/۴

https://sahmeto.com/messages/1381757

#فیلتر_شنبه ۱۴۰۲/۰۹/۰۴ 🟠 بیشترین ورود پول حقیقی: #های_وب #بورس #کترام #مبین #وپترو #ولپارس #فزر #دسانکو #کیمیا #خبنیان 🟠 بیشترین خروج پول حقیقی: #فملی #وبملت #نوری #خودرو #وشهر #شپنا #شستا #خساپا #خگستر #ذوب  🟠 برترین نسبت خریدار به فروشنده: #ثنور #غگیلا #ثاخت #بپیوند #ولپارس #آبادا #کیمیا #خاذین #وهنر #رافزا 🟠 کراس با RSI 50: #خمحور #بسویچ #لسرما #ساروج #غشوکو #کساوه #رافزا #حسیر #درهآور #کپشیر 🟠 الگوی کندلی پوشا: #خعمرا #غشوکو #بپیوند #اخابر #ولقمان #وهنر 🟠 کندل چکش: #سبزوا #وبهمن #تمحرکه #کیمیا #های_وب #چفیبر #مداران

نوع سیگنال: خنثی
۱۴۰۲/۹/۴
قیمت لحظه انتشار:
۱۵٬۷۳۱
اشتراک گذاری
نماد برگزیده
برترین تریدر
دنبال شده
هشدار