آموزش
دنبال کننده:117.2K

#تنوین در یک قدمی صف فروش! از 36 میلیون حجم معاملاتی این نماد حقوقی سهم 12 میلیون برگه سهم خریداری کرده است

#نبض_بازار

@bourse24ir